De Wandeling wordt een plek waar alle inwoners en bezoekers van Groningen welkom zijn om elkaar te ontmoeten, van de natuur te genieten, te leren en te spelen en voor een kop thee of maaltijd. Gratis en voor iedereen toegankelijk!

Sociale inclusie en duurzame omgang met de natuur en grondstoffen zijn onze twee grote pijlers, en om onze grote troef om dit te bereiken is dat we geen geld gebruiken. 

Maar waarom? Om de driehoeksverhouding tussen sociale gelijkheid, uitputting van de natuur en geld even te doorbreken. En hoe doe je dat? Door duurzaam en inclusief te zijn!

Iedereen welkom!

Sociaal Inclusief

Geen geld!

Doe-Het-Zelf duurzaam 

Sociale inclusie betekend dat ieder mens welkom is en de mogelijkheid heeft om mee te doen, waarbij we er op letten dat er geen hindernissen zijn voor mensen om mee te doen. In het kort: streven naar minder sociale ongelijkheid.

 


Geld is de meest bepalende factor op sociale ongelijkheid en staat in de weg van interactie op basis van gelijkwaardigheid. Het bepaald welke keuzes we kunnen maken en welke kansen we krijgen in het leven, maar ook in grote mate hoe we naar elkaar kijken, met wie we omgaan en op welke plekken in de maatschappij en in de stad we ons bevinden. Of het is vanwege de hoeveelheid geld in je portemonnee of vanwege het beoordelen van de medemens, de meeste plekken zijn niet voor iedereen toegankelijk. Dit geldt vooral voor gelegenheden zoals een restaurant of een zonnig terrasje. Zo wordt een groot deel van de samenleving buitengesloten op basis van geld. Bij De Wandeling willen we zeker weten dat iedereen mee kan doen.

 

 

We willen het voor iedereen makkelijk maken om mee te doen, dus we stellen geen eisen. Je kan zo binnenlopen om mee te doen aan een activiteit of om te helpen koken, je hoeft niet te reserveren voor een maaltijd of een kop thee en je kan meehelpen met letterlijk alles wat er gaande is. We hebben een open en plat organisatiemodel ontwikkeld die dat mogelijk maakt.

Duurzaam met de natuur omgaan betekend dat we niet méér uit de natuur weghalen dan dat er vanzelf weer in gelijke mate kan aangroeien, oftewel zo gebruik te maken van de grondstoffen van de aarde we die niet uitputten.

De grootste bron van verspilling en belasting van het milieu is het weggooien van dingen die nog goed zijn en nog gebruikt kunnen worden. Er gaat enorm veel energie in de productie van producten, voedingsmiddelen zoals appels en aardappelen, materialen zoals hout of bakstenen, en producten zoals huisraad of apparatuur. Al deze dingen belanden continu op de vuilnishoop terwijl ze nog goed zijn. Dit is de grootste verspilling van onze maatschappij. Moet je nagaan: voordat we onszelf “duurzaam” kunnen noemen, moeten we 95% efficiënter omgaan met de middelen die we gebruiken. Als we minder verspillen, hebben we minder nodig en hoeven we de aarde minder uit te putten. Dus het meest duurzame wat je kan doen is materialen te hergebruiken die anders op de afvalhoop terecht zouden komen. 

 

We willen duurzaamheid voor iedereen meer bereikbaar maken. Dat doen we door gebruik te maken van technieken die “Doe-Het-Zelf” zijn, waarvoor je geen professionele kennis nodig hebt,  en door alle gebouwen en faciliteiten van De Wandeling te maken tijdens publiek toegankelijke workshops. Zo kan iedereen de technieken en methodes ervaren en leren.

De Wandeling wil volledig zonder gebruik van geld opereren. Er worden geen donaties, giften of subsidies aangenomen en geen geld uitgegeven voor de aanschaf van materialen, producten of middelen.

Door geld volledig buiten beschouwing te laten, wordt er geen verschil gemaakt tussen de mensen op basis van financiële draagkracht. Voor even speelt geld en status een minder grote rol in de sociale omgang tussen verschillende mensen. Zo wordt een grote barrière voor participatie en interactie weggehaald. We willen bereiken dat iedereen zich welkom voelt bij De Wandeling; geen geld gebruiken is de beste methode.

Als we geen geld gebruiken, hoe komen we dan aan alle materialen om De Wandeling te bouwen en draaiende te houden? Het antwoord is een duurzaam antwoord: hergebruik! Alle benodigde materieel en bestaansmiddelen zijn in dusdanige overvloed aanwezig in onze maatschappij dat er sprake is van overschot, en dat overschot willen wij graag gebruiken.

Door geen geld te gebruiken, zetten we koers naar duurzame omgang met de mens en de natuur. De enige manier om zonder geld te kunnen functioneren is door op grote schaal samen te werken met iedereen, kennis en ideeën vrijelijk te delen, materialen vindingrijk te hergebruiken en door duurzaam met alle grondstoffen en energie om te gaan. Dat is precies waar De Wandeling voor staat, waardoor het niet gebruiken van geld zowel een doel als een middel is.

Veilige plek

De Wandeling wil een veilige plek creëren die voor iedereen toegankelijk is. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om stil te staan bij verschillende behoeftes. Hieruit volgt het volgende beleid

- er wordt nooit om een vergoeding gevraagd voor de activiteiten
- het terrein wordt integraal toegankelijk ontwikkeld (rolstoelvriendelijk)
- alcohol en drugsgebruik is niet toegestaan

- geen foto/video registratie voor externe publicatie zonder nadrukkelijke toestemming van elk persoon in beeld

- er mag geen reclame gemaakt worden voor zaken waar geld voor gevraagd wordt (commercieel nog non-commercieel)
 

Dit beleid is ten alle tijden van kracht op het gehele De Wandeling terrein en wordt bekrachtigd door de gebruikersovereenkomst tussen de Gemeente Groningen en Stichting De Wandeling en/of de statuten van Stichting De Wandeling.
 

Pers, foto/video registratie en publicatiebeleid
De Wandeling is een nieuw initiatief in Groningen dat zich graag aan de bewoners en bezoekers van Groningen en omstreken voorstelt. De Wandeling doelt erop een veilige plek voor iedereen te creëren. Als onderdeel hiervan hechten wij belang aan de keuze van mensen om wel of niet publiekelijk in beeld te komen in externe media. Het pers, foto/video registratie en publicatiebeleid is op het gehele terrein van De Wandeling van kracht.
 

In alle gevallen geldt dat voor interviews en foto- en video-opnamen van op het terrein aanwezige personen voor publiekelijk gebruik in externe media vooraf toestemming dient te worden gevraagd aan de betreffende personen. Dit geldt zowel voor het in beeld brengen van een enkel persoon als van een groep.
 

De media kunnen met toestemming gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke gebruiken voor nieuwsvoorziening, sfeerimpressies en promotionele doeleinden van De Wandeling. Het gaat hierbij niet om gebruik voor commerciële of reclame doeleinden. Daarvoor wordt nadrukkelijk in geen enkel geval toestemming gegeven.